Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

Natuurkunde

11-10-2016

Hieronder vind je de voorbeeldlesmaterialen voor natuurkunde. In de korte beschrijvingen van iedere opdracht zijn werkwijzen dikgedrukt en denkwijzen cursief. In het menu rechts is informatie te vinden over hoe de denk- en werkwijzen bij natuurkunde aan de orde kunnen komen en hoe de kennisbasis er voor natuurkunde uitziet.

Opdrachtomschrijving 1: Elektrische schakeling (vmbo)
De leerlingen beredeneren wat het gevolg is van het doorbranden van één lampje in een gemengde schakeling.
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Energie:
Elektriciteit en magnetisme
BeredenerenOorzaak en gevolg1 les​►


 

Opdrachtomschrijving 2: Sneeuwpop (vmbo)
De leerlingen onderzoeken of een sneeuwpop sneller smelt met of zonder jas. Ze denken na over de functie van de jas en hoe de structuur van de jas hier aan bijdraagt.
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Energie: warmtestromen en isolatie

Onderzoek

​​Structuur en functie

1 les

 

Opdrachtomschrijving 3: Stuiterbal (vmbo)

De leerlingen beredeneren aan de hand van een onderzoek welke structuur van een stuiterbal het beste past bij zijn functie. Ze denken hierbij na over behoud en omzetting van energie.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Energie: vormen van energie, energieomzetting​Onderzoeken; Redeneren​​Structuur en functie; Behoud, kringloop en transport2 lessen

 

Opdrachtomschrijving 4: Surfplank (havo/vwo)

De leerlingen voeren een experimenteel onderzoek uit naar verschillende materialen voor een surfplank en berekenen of deze geschikt zijn voor één van de belangrijkste functies van een surfplank: drijven.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Materie: stoffen en eigenschappen van stoffen​Onderzoeken; Rekenkundige en wiskundige vaardigheden​Structuur en functie​2 lessen

 

Opdrachtomschrijving 5: Autarkisch huis (havo/vwo)

De leerlingen ontwerpen een huis dat duurzaam omgaat met energie. Daarvoor moeten ze veel informatie opzoeken en mogelijk onderzoek doen.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​​Energie: vormen van energie, energieomzetting​Ontwerpen; Informatievaardigheden; Onderzoeken​Duurzaamheid3 lessen

 

Opdrachtomschrijving 6: Schaalmodel zonnestelsel (havo/vwo)
De leerlingen ontwerpen en bouwen een model van het zonnestelsel om een gevoel te krijgen voor de schaalverschillen tussen de zon en de planeten. ​
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Kracht en beweging; Zonnestelsel

Ontwerpen;
Modelontwikkeling en -gebruik

​​Schaal, hoeveelheid en verhouding

​3 lessen

 

Opdrachtomschrijving 7: Elektrische huisinstallatie (havo/vwo)

De leerlingen ontwerpen een model voor de elektrische huisinstallatie. Daarvoor onderzoeken ze eerst welke patronen er zitten in de stroomsterkte en spanning in verschillende schakelingen.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Energie: electriciteit en magnetisme​Onderzoeken; Ontwerpen; Modelontwikkeling en -gebruik​Patronen​1 les