Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

Fysische geografie

9-6-2016

Hieronder vind je de voorbeeldlesmaterialen voor fysische geografie. In de korte beschrijvingen van iedere opdracht zijn werkwijzen dikgedrukt en denkwijzen cursief gemaakt. In het menu rechts is informatie te vinden over hoe de denk- en werkwijzen bij fysische geografie aan de orde kunnen komen en hoe de kennisbasis er voor fysische geografie uitziet.

Opdrachtomschrijving 1: Dekzand (vmbo)
De leerlingen zoeken een patroon in de grootte van dekzandkorrels; hiervoor gebruiken ze kaartmateriaal als model voor de werkelijkheid.
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Systemen op aarde

Modelvorming en -gebruik

Patronen

1 les​►

 

Opdrachtomschrijving 2: Lokaal landschap (havo/vmbo)
De leerlingen geven een grote hoeveelheid informatie over landschappen in hun omgeving overzichtelijk weer om de oorzaken ervan te bespreken.
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Systeem aarde
InformatievaardighedenOorzaak en gevolg4/5 lessen​►

 

Opdrachtomschrijving 3: Oceanen (havo/vwo)

De leerlingen beredeneren het effect van oceanen op het klimaatsysteem.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
Systeem AardeRedeneervaardigheden​Systeem en systeemmodellen1 les

 

Opdrachtomschrijving 4: Bevolking en bergen (vmbo)
​Leerlingen maken een modelmatige weergave van de gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en hoge bergen in verschillende landen en herkennen daarin patronen.
Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Landschap en menselijke activiteit​Modelontwikkeling en -gebruik​Patronen​1 les

 

Opdrachtomschrijving 5: Schaalmodel Zonnestelsel (havo/vwo)
​​De leerlingen rekenen aan de verhoudingen tussen de sterren en planeten en maken hiervan een schaalmodel.
Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Systemen op aarde​Modelgebruik en -ontwikkeling​Schaal, verhouding en hoeveelheid​1 les