Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

Biologie

9-6-2016

Hieronder vind je de voorbeeldlesmaterialen voor biologie. In de korte beschrijvingen van iedere opdracht zijn werkwijzen dikgedrukt en denkwijzen cursief gemaakt. In het menu rechts is informatie te vinden over hoe de denk- en werkwijzen bij biologie aan de orde kunnen komen en hoe de kennisbasis er voor biologie uitziet.

Opdrachtomschrijving 1: PKU (vmbo/havo/vwo)
​De leerlingen halen uit authentiek voorlichtingsmateriaal informatie over de complexe oorzaken van de ziekte PKU. Vervolgens oordelen zij of het risico op PKU invloed zou moeten hebben op de beslissing meer kinderen te krijgen. ​ ​ ​
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Voortplanting en evolutie;
Erfelijkheid
​Informatievaardigheden; Waarderen en oordelen

​Oorzaak en gevolg;
Veiligheid

​3 lessen

 

Opdrachtomschrijving 2: Pilletje (vmbo)

​De leerlingen geven een beargumenteerd oordeel over een situatie waarin een medeleerling medicijnen krijgt om hem rustiger te maken. Hierbij denken ze na over de verschillende mogelijke oorzaken van druk gedrag. ​ ​ ​
VakinhoudWerkwijzenDenkwijzenGrootte​Download

​Interactie;
Gedrag

​Waarderen en oordelen​Oorzaak en gevolg​2 lessen​►


 

Opdrachtomschrijving 3: Mobieltje (vmbo/havo/vwo)
​De leerlingen bepalen aan de hand van verhoudingen tussen grondstof- en afvalstromen wat bij mobieltjes de impact van recycling op de duurzaamheid is.
VakinhoudWerkwijzenDenkwijzenGrootte​Download

​Dynamisch evenwicht;
Duurzaamheid

​-Schaal, verhouding en hoeveelheid; Duurzaamheid​3 lessen​►


 

​Opdrachtomschrijving 4: Astma (havo/vwo)
​De leerlingen geven de verschillende oorzaken van Astma weer in oorzaak-gevolg schema's.​ ​
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Instandhouding;
Stofwisseling van het organisme
​-

​Oorzaak en gevolg;

1 les