Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
 • Kennisbasis

Waar komen we de denkwijze tegen?

13-2-2017

In het dagelijks leven:

 • Dagelijks leven: verkeer, geneesmiddelen, alcohol, drugs, voeding, chemicaliĆ«n, straling in de gezondheidszorg
 • Arbeidsmarkt: chemische industrie, gezondheidszorg, veiligheidsvoorschriften
 • Wetenschap en technologie: onderzoek naar risico's op vele terreinen, ontwikkelen van hulpmiddelen om veiligheid te vergroten (in auto's, detectoren)

Op school:

 • Scheikunde: veilig handelen in het practicumlokaal, brandbaarheid, giftigheid van stoffen en productieprocessen in de chemische industrie.
 • Natuurkunde: veilig omgaan met elektriciteit en radioactieve bronnen, geluidshinder en gehoorschade, risico's in het verkeer, oorzaken van klimaatverandering
 • Biologie: gezondheidsrisico's, ecologische risico's, genetische risico's
 • Techniek: veilig handelen in het practicumlokaal, veiligheid van constructies
 • Fysische geografie: aardbevingen, overstromingen, klimaatverandering